Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

 

Pracovnělékařská péče

  • Vstupní prohlídka
  • Periodická, mimořádná, výstupní prohlídka


700 Kč

500 Kč

Vyšetření uchazeče o řidičský průkaz/zbrojní pas

  • První vyšetření
  • Další vyšetření


700 Kč

500 Kč

Vyšetření řidiče seniora v 65, 68, dále každé 2 roky (eventuálně dříve dle zdrav. stavu)

300 Kč

Očkování samoplátce (cena očkovací látky je navíc, dle nákupní ceny)

200 Kč

Předoperační vyšetření

300 Kč

EKG vyšetření s popisem

200 Kč

Výpis z dokumentace

200 Kč

Výpis z dokumentace na počkání

500 Kč

Zpráva o úrazu pro komerční pojišťovnu (dle časové náročnosti)

200–400 Kč

Posudek o odškodnění bolesti způs. pracovním úrazem (dle časové náročnosti)

300–400 Kč

Vypsání životní pojistky

300 Kč

Zprávy o zdravotním stavu:

  • pro přijetí do Domova pro seniory
  • pro policii, soudy a jiné úřady


200 Kč

300 Kč

Prohlídka pro potvrzení na tábory, brigády

200 Kč

Vyšetření pro sportovní účely

300 Kč

Dobrovolný hasič – potvrzení 352/2003Sb.

300 Kč

Vyšetření stolice na skryté krvácení na žádost pacienta

300 Kč

Potvrzení o zdravotním stavu ke studiu

100 Kč

Pořízení kopie zdravotní dokumentace

5 Kč za stránku